Živé prenosy z farského kostola:

Ďalší priamy prenos zo svätej omše alebo bohoslužby začína v nedeľu o 07:45
Farské oznamy:

29.11.2020 1. Adventná nedeľa
Záznamy:

Posviacka oltára dna 13.10 2020