Farské oznamy:

06.06.2021 10. Nedeľa v cezročnom období

1. Katechizmus Viera

2. Katechizmus Prikázania

3. Katechizmus Sviatosti

BIRMOVANCI - otázky A4

PL NR 2021
Záznamy:

Posviacka oltára dna 13.10 2020