Farské oznamy:

Živé prenosy z farského kostola:

Ďalší priamy prenos zo svätej omše alebo bohoslužby začína v nedeľu o 07:45
Farské oznamy:

16.01.2022 2. nedeľa v cezročnom období

1. Katechizmus Viera

2. Katechizmus Prikázania

3. Katechizmus Sviatosti

BIRMOVANCI - otázky A4

PL NR 2021
Záznamy:

Posviacka oltára dna 13.10 2020